TERMOSTATICKÝ REŽIM

K DISPOZICI RŮZNÉ TERMOSTATICKÉ REŽIMY PRO VARIANTY 5 kW
FS - Úsporný termostat (cyklování)
Fuel-saving thermostat - FS jsou vybaveny termostatem, který umožňuje úplné vypnutí procesu ohřevu a cyklů pro udržení stabilní pokojové teploty. Termostat  využívá hysterezi, která vypne topení, když okolní teplota dosáhne asi 3 °C nad cílovou teplotou, a aktivuje nový cyklus ohřevu, když teplota klesne asi o 3 °C pod cílovou teplotu. Úsporný FS termostat je standardně dodáván u všech našich topení po roce 2018.

BS - Termostat šetřící baterii (bez cyklování)
Battery-saving thermostat - BS je vybaveno termostatem, který po dosažení nastavené teploty pokračuje v ohřevu na minimální topný výkon, při minimálním příkonu okolo 6 Watt. Tento termostat nikdy nepřestane topit, i když se teplota v místnosti stále zvyšuje nad cílovou teplotu, pokud jej uživatel ručně nevypne. To má výhodu v udržení nízké spotřeby elektrické energie a nízké hladiny hluku (použitím minimálního topného výkonu), ale může způsobit přehřívání prostoru, pokud není tepelná ztráta větší nebo rovna nejnižšímu topnému výkonu nebo vyrovnána (záměrně zvýšena) otevřením střešní výdechy apod. Bateriový úsporný termostat je oblíbený pro vytápění prostor s vyššími tepelnými ztrátami, v dodávkových a nákladních automobilech, v pracovních strojích i jinde, protože topení opakovaně cyklicky nežhaví a nestartuje šetří baterii před vybitím a automaticky upravuje topný výkon při poklesu teploty.

Oba termostatické režimy využívají nejvyšší topný výkon před dosažením cílové teploty. Topný výkon se začne automaticky snižovat po dosažení cílové teploty.

Pro BS -Termostat režim nutno vyměnit řídící jednotku BS CONTROL CIRCUIT BOARD, naprogramovanou na tuto funkci. K dispozici pro varianty 12V / 5kW a 24V / 5 kW.