Co je nového v druhém pololetí roku 2021

Máme pro Vás skladem aktuální vylepšené originální modely topení LFBros, určené pro evropský trh o výkonech 2 a 5 kW, napětí 12 nebo 24 Volt. Tyto originální modely se odlišují od ostatních již v názvu, kde originál má na konci jen jedno "s", místo dvou "LF Bross" u ostatních topení, participujících na dobrém jménu originálního produktu. Toho bylo dosaženo již ve výrobě, kde námi dodávaná topení jsou sestavena z komponent výběrové kvality a pečlivou předprodejní přípravou každého kusu, spočívající v testování všech funkcí, měření fyzikálních veličin, jako proudů, časů i teplot. Na trh se nemůže dostat nestandartní kus. Originální námi prodávané modely jsou po otestování opatřeny jedinečným výrobním číslem na plombě, které konečnému uživateli zaručuje fundovanou podporu ze strany prodejce. A nakonec neprodleným řešením jakýchkoliv případných problému uživatelů. Námi nabízené produkty stabilně dodáváme, jak v České republice, tak na Novém Zelandu. Změněno bylo také balení, které vylučuje jakékoli poškození při transportu. Nově je také možné, aby se zákazník rozhodl, zda bude potřebovat palivovou nádrž, či jehlu do nádrže. Jako v předchozích letech je samozřejmostí doprava nových sad topení zdarma.