Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím). Při zaslání formuláře či vráceného zboží jinam než na korespondenční (doručovací ) adresu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

 

Adresát
Internetový obchod: http://eshop.lfbros.cz

 

Společnost: FAIROS MEDIA, spol. s r.o.

Se sídlem: Dětská 2582/200, 100 00 Praha 10

IČ/DIČ: 24801704/CZ24801704

 

Korespondenční a

Doručovací adresa: Lesní 51, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk

E-mailová adresa: kontakt@fairos.cz

Telefonní číslo: +420724038865

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.